รหัสผู้ใช้ระบบ :
รหัสผ่าน :
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ผู้เข้าใช้ระบบทั้งหมด : 2452557
  ผู้เข้าใช้ระบบวันนี้ : 36
  ผู้เข้าใช้ระบบขณะนี้ : 1  

 
 
     
 
   
     
 
 
 
 
   
 
 
 
     
 
   
 
 
 
     


ติดต่อ : สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 0-3874-3690 ถึง 9   ต่อ 3150 ,3148    โทรสาร : 0-3874-3700

e-mail : computer@east.spu.ac.th
   
 
Sripatum University Chonburi Campus
All Right Reserved