*** ขยายเวลาสมัครเรียน และ รายงานตัว ช่วงที่ 2 จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ( เริ่มเรียนช่วงที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 )

หมายเหตุ :